Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.dpparfumhoogeveen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
D&P Hoogeveen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat D&P Hoogeveen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. D&P Hoogeveen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen D&P Hoogeveen en de gebruiker van de website ontstaan.

D&P Hoogeveen is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. D&P Hoogeveen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de site.

Hyperlinks 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. D&P Hoogeveen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. D&P Hoogeveen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Tevens kan D&P Hoogeveen niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op derde sites die verwijzen naar deze site.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van D&P Hoogeveen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niet uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat D&P Hoogeveen daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.